www.archive-be-2014.com » BE » A » ALBATROZZ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 33 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille |
  Descriptive info: .. albatrozz.. consulteer.. support.. blog.. contact.. Levert klaar, duidelijk en betaalbaar juridisch advies op maat.. Juridisch advies online.. Stel Uw vraag:.. info@albatrozz.. be.. Contact.. Routemap.. afspraak aanvragen.. Albatrozz Advocaten Wille.. Archipel Businesscenter.. Leopold II Laan 132 B b4.. 8000 Brugge.. +32 (0) 475 87 53 51.. Albatrozz.. Ons Albatrozz team levert klaar, duidelijk en betaalbaar juridisch advies op maat.. We streven maximaal naar een snelle, efficiënte en redelijke  ...   Hoe kan U ons consulteren?.. Online zonder U te moeten verplaatsen of een consultatie op kantoor:.. A.. anvragen via contactformulier.. U kan ons ook volgen op.. Facebook.. ,.. Twitter.. en.. LinkedIn.. en op de.. Blog.. pagina.. contactformulier.. route.. online support.. klik hier voor online support.. webdesign: Stardekk.. Albatrozz Advocatenkantoor Wille | Archipel Businesscenter, Leopold II Laan 132B b4, 8000 Brugge (Belgium) | Mobile: +32 (0) 475 87 53 51..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille | informatief | Albatrozz team
  Descriptive info: Home Albatrozz.. Albatrozz team.. C.. V.. Tarieven.. Albatrozz Team.. Het.. is een samenwerking van.. Lut WILLE.. , advocaat te Brugge.. Hilde VANPRAET.. , verzekeringsarts te Kontich.. Marilyn STAELENS.. , administratief.. medewerker.. Confraters losse medewerkers.. volgens dossier en noodzaak.. Indien een specifiek dossier het vereist , wordt samengewerkt met door ons gekende externe experten.. U  ...   *.. Echtscheidingen, erfrecht ,vereffeningen verdelingen.. Contracten.. Huurzaken.. -.. Handelsrecht.. *.. Invorderingen factuurschulden.. Bouw- en aannemingsrecht.. -.. Medisch recht.. Medische aansprakelijkheid - Medische fouten.. Merkenrecht en auteursrechten.. Deponeren merk.. Verkeersrecht.. Burgerlijke partijstellingen - lichamelijke letsels.. Sportrecht Sportmanagement.. Aansprakelijkheid.. * VZW.. Doping.. * Tuchtrecht.. Sportsponsoring.. Discriminatie.. Ongelijke behandeling.. -Overlappende materies met bovenstaande rechtstakken.. Administratief Recht.. Arbeidsrecht.. Verzekeringsrecht..

  Original link path: /albatrozz-advocaten_informatief.asp?taal=nl
  Open archive

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille | consulteer | Consultaties
  Descriptive info: Consultaties.. Albatrozz Home.. Consultaties, vragen om inlichtingen, vragen om.. juridisch advies,.. -kunnen via.. contact.. worden aangevraagd..

  Original link path: /albatrozz-advocaten_consulteer.asp?taal=nl
  Open archive
 •  

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille | support | Support
  Descriptive info: Support.. Arbeidsrecht.. Bouw- en aannemingsrecht.. Familierecht.. Incasso.. Sportrecht.. Albatrozz Info.. Ken je rechten vóór je op reis vertrekt.. Iedereen verlangt naar een zorgeloze en wel verdiende vakantie.. Niemand wilt vanuit zijn hotelkamer een zicht op een blinde muur terwijl een zicht op zee was geboekt.. Niemand blijft graag langer dan nodig in een luchthaven rondhangen.. Daarom enkele weetjes over uw rechten als consument die een reis boekt.. All-in boeking.. U boekte een all-in naar een zonnig oord bij een touroperator.. De touroperator moet u op tijd en met al uw bagage op uw vakantiebestemming brengen en u bieden wat u bestelde.. Wat is niet in de prijs inbegrepen?.. De buitenlandse taksen die aan de reiziger worden opgelegd en ter plaatse te betalen zijn.. De touroperator moet u wel schriftelijk inlichten over die taksen zoals die gelden op het ogenblik van de verkoop van de reis.. De luchthaventaksen moeten wel in de prijs inbegrepen zijn.. Wijziging prijzen?.. De overeengekomen prijs mag niet gewijzigd worden behalve in geval van schommelingen in de vervoersprijs, taksen of wisselkoersen en voor zover in de bestelbon voorzien werd dat deze prijselementen kunnen herzien worden.. Welke documenten moet de reisorganisator overhandigen bij het boeken?.. Bij het boeken van uw reis moet u een bestelbon ontvangen en uiterlijk 21 dagen na het ondertekenen van deze bon dient u een reisbevestiging te ontvangen.. Indien de reisbevestiging te laat is of inhoudelijk niet overeenstemt met uw boeking, dan kan u ervan uitgaan dat de reis niet geboekt werd en de onmiddellijke terugbetaling  ...   Hotel afgebrand.. Wat indien u verwittigd wordt dat het door u gekozen hotel in vlammen is opgegaan en u een alternatief wordt voorgesteld.. U kan kiezen om dit voorstel te aanvaarden of de reis te annuleren , mits terugbetaling van de voorschotten.. Vuurspuwende vulkaan.. Zoals in april 2010 er enkele duizenden reizigers niet konden vertrekken of zelfs niet tijdig terug in het land geraakten, was er paniek in de reissector.. Dit is overmacht en de niet vertrekkende reizigers konden hun betaalde voorschotten terugvorderen.. Overboeking.. U kan niet vertrekken op het gewenste tijdstip of verblijven in het door u gekozen hotel wegens overboeking.. Dan mag u de reis annuleren en zelfs een morele schadevergoeding eisen.. Vertraging van uw vliegtuig.. Vertraging is er bij minstens twee uren voor vluchten tot 1.. 500 km, drie uren bij vluchten tussen 1.. 500 en 3000 km en vier uren bij alle andere vluchten.. U moet opgevangen worden in afwachting van uw vlucht ,d.. w.. z.. dat u verfrissingen , maaltijden en een mogelijkheid tot 2 gratis telefonische oproepen moet krijgen.. Indien de vlucht voorzien is voor de volgende dag, hebt u recht op een overnachting.. Gelukkig verlopen het merendeel van de reizen vlekkeloos.. Als er toch iets niet in orde is: verzamel bewijzen en dien snel en tijdig klacht in ter plaatse, zo verhogen uw kansen tot een tegemoetkoming ter plaatse of eens terug in België.. Geniet van uw vakantie waar ook ter wereld.. Lut Wille advocaat.. www.. albatrozz.. be.. Nog vragen?.. Neem gerust met ons contact op:..

  Original link path: /albatrozz-advocaten_support.asp?taal=nl
  Open archive

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille | blog
  Descriptive info: Tweet.. START TO SPORTSPONSORING.. (voor meer info :.. Succesvol Sportsponsoren.. Praktische, juridische en fiscale aspecten van sportsponsoring.. , auteur Lut Wille, F G Partners in Sports , 2010).. Stap 1:Noodzakelijke praktische voorbereidingen.. Om als club of als atleet naar een sponsor te stappen, dient een sponsorplan opgemaakt te worden en een degelijk plan start bij de werking van de club zelf of de situatie van de atleet.. Sportverenigingen.. De meeste sportverenigingen bestaan ofwel als feitelijke vereniging of als V.. Z.. W.. Indien de sportvereniging een feitelijke vereniging is, dient diegene die het uiteindelijke sponsorcontract ondertekent er zich van bewust te zijn, dat al is de overeenkomst in naam van de feitelijke vereniging opgemaakt, in werkelijkheid de ondertekenaar met zijn persoonlijke rechten en plichten verbonden is.. Zelfs de sponsorgelden zijn persoonlijke eigendom van diegenen die een rekening openden in naam van de feitelijke vereniging.. Het is eveneens als sponsor nuttig na te gaan of de sportvereniging al dan niet een rechtspersoon is.. Het getuigt van een zekere vorm van professionalisme als de sportvereniging minstens een V.. is en de kans is kleiner dat iemand met de kas naar de Noorderzon verdwijnt.. Een vereniging die de vorm aanneemt van een V.. heeft minstens moeten nadenken over het doel, de werking en de structuren.. Situatie van de individuele sporter.. De individuele kandidaat-gesponsorde zal veelal een atleet zijn al dan niet meerderjarig.. De atleet kan een individuele sport uitoefenen of een ploegsport en daarbij gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst.. Of de atleet is zelfstandige.. De atleet zal duidelijk zijn positie moeten bekijken om na te gaan welke invloed een eventuele sponsorovereenkomst daarop kan hebben.. Bijvoorbeeld: een zwemmer met een topsportstatuut bij Bloso of Adeps, sluit een individuele sponsorovereenkomst af, een imagecontract, met een fabrikant van matrassen, om zijn naam te lenen voor een publicitaire campagne.. De sociale zekerheid zal door die sponsoroverkomst de zwemmer ook beschouwen als een zelfstandige, met alle gevolgen van dien indien de zwemmer daar voorafgaandelijk geen rekening mee had gehouden.. Missie en doel van de vereniging en van de atleet.. Het is voor elke vereniging een nuttige denkoefening om na te gaan wat hun missie en hun doel nu is en of dit nog strookt met de dynamiek van de club.. Ook de individuele atleet dient zijn missie en doel te omschrijven en desnoods bij te stellen.. Voorbeeld:.. Een atletiekclub kan als missie hebben om meer en meer mensen in beweging te brengen ter bevordering van de gezondheid.. Om die missie in te vullen zal de club zich richten op het ruime publiek met een uitgewerkt start to run project om zodoende meer leden te doen aansluiten.. De missie om meer en meer mensen in beweging te brengen en te houden en hen het plezier in het lopen te doen ontdekken dient trapsgewijs te geschieden en via diverse kanalen om het uiteindelijke doel van de club te bereiken.. In die fases kunnen sponsors geïnteresseerd zijn om te sponsoren.. Sponsorformules.. De meest voorkomende sponsorformule bestaat uit een visuele return van de naam en of het logo van de sponsor op bijvoorbeeld de reclameborden langs het sportveld, de affiche van het sportevenement of de kledij van de atleet, de website van de club.. Er bestaan nog meer formules, naast de pure visibiliteit op alle communicatiedragers die kunnen ingezet worden als return, zoals:.. Promotiemogelijkheden:.. De sponsor zet een standje op tijdens het sportevenement.. Aankoopmogelijkheden:.. Op vertoon van de lidkaart van de club in de winkel van de sponsor wordt er 20 % korting op de aankoop gegeven.. Ter beschikking stellen van de accommodatie en knowhow :.. De sponsor komt eenmaal per jaar met zijn personeel een sportdag houden op de sportclub onder begeleiding van de club.. Wisselwerking club en sponsor:.. Enkele vrijwilligers van de club dragen 2x per jaar reclamefolders rond van de sponsor.. Branche-exclusiviteit:.. De sponsorende broodjeszaak zal het appreciëren als de club maar voor één dergelijke zaak reclame maakt.. Nu op naar Stap 2 : wordt vervolgd.. Lut Wille.. Laat de fiscus uw vzw niet klissen.. Het Laatste Nieuws dd.. 26 juli 2013:.. Zo kregen ook 105 vzw s een btw-controle.. Daarvan waren er 69 niet in orde, goed voor 1,26 miljoen euro extra gevorderde belastingen.. Bij 317 vzw s werden ook de aangegeven inkomsten gecontroleerd.. Een op de vijf belastingaangiftes klopte niet.. Sinds enkele jaren waarschuwde de fiscus, directe en indirecte belastingen , de vele duizenden sportclubs om zich in orde te stellen met hun fiscale verplichten.. Steeksgewijze lijkt de meerderheid evenwel niet in orde.. Is dit te verwonderen?.. Eigenlijk niet.. De duizenden clubs draaien bij gratie van vrijwilligers die soms een zware verantwoordelijkheid op zich nemen om ook nog de fiscale dwingende verplichtingen na te komen.. Dat er daarbij onvolkomenheden gebeuren wijst zeker niet noodzakelijk op kwade wil, doch eerder op een structureel probleem ingevolge het stiefmoederlijk en partieel behandelen van de sport.. Enerzijds wordt met de grove borstel het klein grut binnenste buiten gekeerd anderzijds wordt overdreven aandacht besteed aan uitzonderingsmaatregelen voor diverse sporttakken of sportniveaus , zoals : verminderde sociale lasten te betalen voor betaalde sportbeoefenaars, lagere fiscale lasten voor bepaalde sportbeoefenaars(zie uitzonderingen onderaan blog).. Allemaal nobele bedoelingen, doch deze fiscale uitzonderingen vormen geen voordeel voor de bakermat van de sport: sport voor allen en de duizenden clubs die daarin ronddraaien.. Het panorama programma op 6 december 2012 (Canvas ) en heruitgezonden op 25 juli 2013 , toont aan dat het zwart geld nog niet verdwenen is uit de sport, of toch in een welbepaalde sporttak nog fel gegeerd is, ondanks de vele fiscale gunstmaatregelen?.. Hebben beiden met elkaar te maken? Zwart geld en foutief fiscale aangifte?.. Het probleem zit evenwel dieper en begint bij de bakermat: de organisatie van sport voor allen.. Twee voorbeelden:.. Op een dag stonden ze daar, en vroegen en vroegen.. Ik heb een boete van 304 % mogen betalen op wat ik als trainer ontving onder tafel.. De club wou mij niet inschrijven, maar was zo dom om een boekje bij te houden met de betalingen aan de trainers.. Ik ben bestuurder van een sportclub , een feitelijke vereniging.. Onze trainers betaalden we via de vrijwilligersvergoedingen.. Iemand is naar de fiscus gelopen.. Doordat ik voor die betalingen instond , met goedkeuring en medeweten van iedereen, mag ik wel alleen en met mijn eigen portemonnee opdraaien voor de gevolgen.. Had ik dat allemaal geweten, wat ik nu weet, maar ja, het is te laat.. Jammer genoeg zijn die getuigenissen de realiteit , doch onnodig want oplosbaar met een volwaardig statuut voor een trainer.. Na ieder groot kampioenschap wordt er telkens gezegd en geschreven dat we geen sportland zijn.. Vooral de Olympische Spelen vormen een graadmeter.. En inderdaad, onze de medaille oogst verkleint er stelselmatig , de analyses na iedere Spelen zijn telkenmale dezelfde als de vorige en er verandert niets fundamenteel.. Om als land uit te blinken in een sport dienen de fundamenten zeer stevig gegoten te zijn.. Een stevige basis voor de sportsector vormt ook een conditio sine qua non voor het algemene welzijn en de gezondheid van de bevolking.. Om een solide basis te betonneren dienen de voorwaarden om kwalitatieve sport aan iedereen aan te bieden , aanwezig te zijn.. Sinds jaar en dag schreeuwt de sportwereld om een volwaardig fiscaal en sociaal rechterlijk betaalbaar statuut voor hun trainers, personen die naast hun dagdagelijkse hoofdactiviteit , trainer zijn in een sportclub.. De realiteit nu , is dat een sportclub zo goed als onmogelijk een trainer officieel in dienst kan nemen.. De kostprijs voor het loon van een trainer is voor een doorsnee club, dat haar inkomsten vooral haalt uit lidgelden , minimale sponsorinkomsten en de jaarlijkse mosselsouper, gewoon onbetaalbaar.. Een voorbeeld: Frank heeft overdag een job als bediende en in zijn vrije tijd geeft ie sportles als trainer B in een plaatselijke sportclub aan 20 euro bruto per uur.. Indien deze trainer en de club dit officieel willen maken, houdt de trainer er 11,65 euro aan over en kost het de club ongeveer 33,8 euro.. Een van de oorzaken van de te hoge kostprijs is de betaling van dubbele sociale lasten bij officiële inschrijving van een trainer bij een club.. Deze dubbele betaling leidt evenwel niet tot dubbele vergoedingen, net zoals het geen zin heeft twee brandverzekeringen op hetzelfde huis te nemen, want de uitbetaling zal niet dubbel zijn.. Zo ook voor de sociale bijdragen : Z.. I.. geneeskundige verzorging , Z.. uitkeringen, kinderbijslagen, pensioenen, werkloosheid,loonmatigingsbijdrage, beroepsziekten, betaald educatief verlof, kinderopvang,asbestfonds, meer dan 10 werknemers,bijzondere bijdrage, begeleiding werklozen.. Deze sociale bijdragen op het loon leggen van een trainer , die een andere hoofdactiviteit heeft is waarvoor dezelfde sociale lasten betaald worden, zijn geen sociale maatregelen maar een verkapte vorm van belasting, aangezien deze dubbel geheven sociale bijdragen in geen geval een meerwaarde in de sociale bescherming vormen door wie ze betaald worden.. Uiteraard zullen er ook trainers zijn met een hoofdactiviteit waarvoor ze geen sociale bijdragen betalen, zoals de studenten, maar naar analogie van de studentenarbeid dienen ook voor hen de sociale lasten vrijgesteld te worden.. Doch zonder het statuut van studentenarbeid volledig door te trekken naar deze trainers.. Want studentenarbeid in België is ook behept met een aantal niet flexibele beperkingen zoals het maximaal aantal dagen waarop er studentenarbeid mag uitgevoerd worden.. Naast sociaalrechterlijke vrijstellingen dient de mogelijkheid geboden om te belasten tegen een gunstig fiscaal tarief om definitief alle zwartwerk te ontmoedigen.. De officiële loonkost is momenteel gewoonweg te hoog waardoor de trainers in werkelijkheid via een nepstatuut als schijn vrijwilliger of als schijn zelfstandige een vergoeding of verloning ontvangen ofwel gewoon uitbetaald worden zonder enig nepstatuut noch officieel ingeschreven en dit met alle mogelijke gevolgen van dien voor zowel de club als de trainer.. Zo riskeren de trainer en de club controles van de fiscus en in dit zog de sociale zekerheid , met mogelijks zeer zware financiële sancties.. Daarnaast zijn de niet-ingeschreven trainers onbeschermd en verstoken van een arbeidsongevallenverzekering, noch genieten ze bescherming van de arbeidswetgeving.. Vele clubs lossen sommige problemen, zoals schadegevallen, noodgedwongen op via de ledenverzekering , doch zijn daardoor verplicht een vorm van valsheid in geschrifte te plegen.. Bij incidenten veroorzaakt door de niet-ingeschreven trainer, blijft die trainer meestal in de kou staan, doordat de club geen werkgever is waardoor de bescherming van art.. 18 van de wet van de arbeidsovereenkomsten dd.. 3 juli 1978 niet van toepassing is.. Het congresboek van Dag van de trainer van Bloso dd.. 18 december 2004 vermeldt enkele onthutsende cijfers , die het probleem duidelijk schetsen.. Inderdaad cijfers van 2004!!!!!!.. 30,36 percent van de trainers zegt 0 euro te ontvangen, 22,86 % ontvangt onkostenvergoeding en 12,46 % een Km vergoeding.. De overige 34,33 % ontvangen een verloning per uur.. Heel interessant worden de cijfers waarbij slechts 2,21 % van deze bevraagde trainers stelt over een arbeidscontract te beschikken.. Deze cijfers vertalen niet alleen de realiteit doch leggen ook het structureel probleem bloot , dat een officiële tewerkstelling onmogelijk is en dit slechts voor een kleine minderheid kan ofwel via een arbeidsovereenkomst ofwel als zelfstandige voor zover er geen sprake is van schijnzelfstandigheid.. Daarnaast weerspiegelen die cijfers ook de onwetendheid van de sportsector over de te lopen risico s bij een controle of de problemen na een incident door het ontbreken van een arbeidsongevallenverzekering.. Het is evenwel niet de taak van de overheid om deze sector ,die onmogelijk met de huidige wetgeving officiële tewerkstelling aankan, te gaan pesten.. En toch gebeurt het in de marge en weg van alle aandacht.. Zeer lokaal en soms gewoon pervers na een anonieme klacht worden geviseerde clubs onderste boven gehaald, waardoor er met de glimlach zware boetes kunnen worden geïnd tot glorie van de klager.. Het doel van dergelijke controles staat ver van zijn legitimiteit en opportuniteit en pakt het structurele probleem niet aan, integendeel het pest het slachtoffer, de sportsector.. Een overheid die regels hanteert en blijft handhaven , die een hele sector niet kan uitvoeren of toepassen, is blind voor de realiteit en creëert een noodgedwongen burgerlijke ongehoorzaamheid.. Er is geen cijfer materiaal voorhanden over het geheel van het aantal clubs en trainers in België, doch wel voor Vlaanderen, wat toch een zicht heeft op de hoegrootheid van de problematiek.. Het congresboek van Dag van de trainer telde naar schatting 23000 sportclubs in Vlaanderen anno 2004, waarvan er 7600 aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.. In het bestand van de Vlaamse Trainersschool stonden er 13500 gekwalificeerde trainers ingeschreven over de periode 1997-2004, dit ligt nu uiteraard veel hoger.. Het is geen overschatting te stellen dat er in Vlaanderen momenteel ver over de 20.. 000 gekwalificeerde trainers zijn en voor België om en bij de 30.. 000 trainers evenmin als een 40.. 000 tal sportclubs.. Het aantal niet-gekwalificeerde trainers is onbekend, maar per sportclub is er minstens ook één niet- gekwalificeerde trainer en sommige clubs tellen er zeker meerdere.. Iedere gemeenschap vult zijn voorwaarden in qua vereiste kwalificaties voor hun trainers.. In Vlaanderen kent men de kwalificaties initiator , instructeur B, trainer B , trainer A.. In de Franse gemeenschap kent tevens 4 niveaus , initiator, hulp- monitor, monitor en trainer.. Daarnaast zijn er ook nog de trainers die een pedagogisch diploma regent, bachelor, licentiaat of master LO met of zonder een aanvullende kwalificatie behaalden en zich in hun vrije tijd ten dienste stellen van een sportclub.. Niet alleen de onmogelijke loonlast vormt een probleem maar ook het gebrek aan rechtspersoonlijkheid van vele sportclubs, wat extra zware gevolgen teweeg kan brengen bij de niet-.. officiële tewerkstelling.. Vele sportclubs , grosso modo nog bijna de helft , verkiezen te opereren als een feitelijke vereniging met als gevolg dat bij incidenten en of pestcontroles één of meerdere personen van het bestuur van die vereniging in eigen naam zullen aangesproken worden.. Een feitelijke vereniging ontbeert rechtspersoonlijkheid, waardoor de bestuurders en of personen die zich actief inzetten voor die  ...   sportclub, doch de meest eenvoudigste en goedkoopste is de vereniging zonder winstoogmerk , afgekort vzw.. Een Zeven stappenplan.. voor het oprichten van een vzw voor een sportclub, waarbij hier enkel de kleine vzw.. zoals door de wet bedoeld werd worden behandeld.. 1.. Gezamenlijk doel.. Wanneer minstens drie personen een gezamenlijk doel bekleden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van clubtrainingen atletiek, kan er rond dat doel en vertrekkend vanuit dat doel de structuur opgebouwd worden.. Het doel van een vzw is primordiaal en houdt kort in waarvoor de vzw staat.. Een voorbeeld:.. De vereniging heeft als doel het promoten en het laten beoefenen van de atletieksport in al.. zijn facetten, dit zowel op louter recreatief als competitief gebied.. De vereniging mag om dit.. doel te bereiken projecten steunen, zowel collectieve als individuele.. De vereniging kan om het doel te bereiken andere sportieve dan atletiek en niet-sportieve activiteiten organiseren.. De vereniging is eveneens bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen.. voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel en voor zover de winst gebruikt.. wordt om dit doel te bereiken.. Met deze omschrijving kan een normale atletiek sportclub zijn werking bewerkstelligen.. Tevens kan de club activiteiten organiseren om geld in de clubkassa te pompen.. 2.. De statuten.. De statuten van een vzw dienen opgemaakt te worden conform de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd bij Wet van 2 mei 2002.. Artikel 2 van de wet schrijft voor dat de statuten de volgende bepalingen minstens moeten bevatten:.. 1 de naam, de voornamen, woonplaats, van iedere stichter, of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel;.. Deze personen vormen de kern van de oprichting van de vzw en worden meestal aangeduid als bestuurders van de vzw.. Maar dit is niet noodzakelijk zo.. 2 de naam en het adres van de zetel van de vereniging, alsook de vermelding van het gerechtelijk arrondissement waaronder zij ressorteert;.. Dit adres moet op alle stukken, brieven, enz.. uitgaande van de vzw vermeld staan.. Daarom is het aangewezen het adres te nemen waar ook effectief de administratieve rompslomp verwerkt wordt.. Dus niet noodzakelijk het adres van de voorzitter of het clublokaal.. 3 het minimum aantal leden, dat niet minder mag zijn dan drie;.. Wie zijn de leden van een vzw? Vele sportclubs maken de de denkfout dat de sportende leden automatisch lid zijn van de vzw.. Het gaat hier over een verwarring omtrent de jurdische term lid in de vzw wetgeving.. Een lid zoals hier bedoeld wordt, is een iemand (al of niet een rechtspersoon) die zetelt in de Algemene Vergadering.. Een lidkaart van een sportend lid is een toetreding in een club om er te sporten doch niet noodzakelijk een toetreding tot de werkende structuur van een vzw.. Bovendien is een vzw met een Algemene Vergadering bestaande uit alle sportende leden niet werkbaar, vooral wanneer er beslissingen moeten genomen worden waarbij het vereiste aantal aanwezigheden door de wet voorgeschreven is.. De leden van een vzw zoals hier beschreven zijn de de zogenaamde vaste leden die zetelen in de Algemene Vergadering.. 4 de precieze omschrijving van het doel of doeleinden;.. De kernboodschap van de vzw en ook noodzakelijk om op terug te vallen indien er bijvoorbeeld andere activiteiten georganiseerd worden dan gewoonlijk.. Als de activeiten passen in het doel dan is er geen probleem.. De atletiekclub last in de winter enkele mountainbiketochten in de duinen in als weerstandstraining, wat perfect mogelijk is omdat het doel o.. a.. voorziet.. De vereniging kan om het doel te bereiken andere sportieve dan atletiek en niet-sportieve activiteiten organiseren.. 5 de voorwaarden en formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden;.. Over het algemeen zal men enkel leden toelaten in de Algemene Vergadering die voeling hebben met die specifieke sport en op basis van hun nuttig te leveren bijdragen in de werking van de vzw.. Tevens kan bijvoorbeeld een voorwaarde van woonplaats of omgeving ingevoerd worden of zelfs een leeftijdsvoorwaarde.. Uiteraard zijn discriminerende, racistische voorwaarden van welke aard ook uit den boze.. 6 de bevoegdheden van de Algemene Vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan, alsook de wijze waarop haar beslissingen aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht;.. Conform de wet zijn er een aantal bevoegdheden voorbehouden aan de Algemene Vergadering (AV) doch deze kunnen uitgebreid worden,maar dit is niet echt aangewezen.. Conform de wet is een besluit van de algemene vergadering is vereist voor :.. - de wijziging van de statuten;.. - de benoeming en de afzetting van de bestuurders;.. - de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun.. bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;.. - de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;.. - de goedkeuring van de begroting en van de rekening;.. - de ontbinding van de vereniging;.. - de uitsluiting van een lid;.. - de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;.. - alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.. 7 a)de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en de duur van hun mandaat;.. Eenvoud is belangrijk, vele sportclubs maken de fout een onnoemelijk ingewikkelde formule in te lassen die ze meestal dan zelf niet ten volle toepassen, wegens te complex.. b)in voorkomende geval, de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen gemachtigd de vereniging conform artikel 13 , vierde lid, te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college;.. Dit kan zinvol zijn voor bepaalde handelingen of bepaalde projecten of zeker voor zeer actieve en omvangrijke vzw s.. c)in voorkomende geval, de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de vereniging is opgedragen conform artikel 13bis, eerste lid, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college;.. Dit is zeker noodzakelijk voor vzw s met een groot aantal bestuurders in de Raad van Bestuur of voor de grotere vzw s.. d)in voorkomend geval, de wijze van benoeming van de commissarissen;.. Dit is enkel een verplichting voor de vzw s met meer dan 100 voltijdse werknemers of twee voor van de volgende criteriade cijfers te boven gaan: gemiddeld 50 voltijdse, een balanstotaal van 3.. 125.. 000 euro en/of 6.. 250.. 000 euro aan ontvangsten.. De gros van de vzw in de sport vallen ruim onder deze cijfers.. 8 het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden;.. Dit is nogmaals niet te verwarren met het lidgeld dat aan een sportend lid gevraagd wordt.. Het betreft hier bijdragen die eventueel zouden moeten betaald worden om te mogen zetelen in een Algemene Vergadering.. In de doorsnee sportclub wordt daarvoor geen bijdrage gevraagd.. Dit komt veelal voor in de sector van de serviceclubs.. 9 de bestemming van het vermogen van de vereniging ingeval zij wordt ontbonden, welk vermogen tot een belangenloze doelstelling moet worden aangewend;.. Over het algemeen zal er nog niet specifiek een naam van een vereniging kunnen genoteerd worden doch wel de omschrijving waaraan de overnemende vereniging moet voldoen, zoals in dezelfde sportsfeer, geografisch bepaald.. 10 de duur van de vereniging ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan;.. Het is aangewezen voor onbepaalde duur een vereniging op te richten, aangezien bij eventuele tijdsoverschrijding er anders opnieuw een statutenwijziging moet doorgevoerd worden, wat andermaal kosten met zich meebrengt.. Algemeen is het aanbevolen zeer eenvoudige statuten te schrijven, die iedereen begrijpt en die het de werking van de vzw bevorderen.. 3.. Akte benoeming bestuurders.. De pas opgerichte AV kiest de bestuurders voor de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid.. De Raad van bestuur moet minstens één persoon minder hebben dan het aantal leden van de AV.. De akte van benoeming dient de volgende gegevens te vermelden:.. -naam, voornamen, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats of ingeval het een rechtspersoon betreft, hun naam, hun rechtsvorm, hun ondernemingsnummer en hun zetel.. -de omvang van de bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen ofwel gezamenlijk, ofwel als college.. 4.. Neerleggen akten.. De oprichtingsakte , de statuten, de benoeming van de bestuurders en het ledenregister dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.. Via de website www.. cassbe kan de geografisch bevoegde griffie opgezocht worden.. Vanaf de neerlegging van de statuten en de benoemingsakte van de bestuurders bezit de vzw rechtspersoonlijkheid.. Voor de neerlegging dienen deze akten wel in speciale formulieren gegoten worden.. Deze formulieren kunnen van het internet gedownload worden via website.. staatsblad.. Om de rechtspersoonlijkheid tegenstelbaar aan derden te maken worden de statuten en de namen van de bestuurders gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.. De publicatiekosten in het Belgische Staatsblad dienen voorafgaandelijk betaald te zijn op rekening.. 679-2005502-27.. van het Belgisch Staatsblad.. Na neerlegging ter griffie van de formulieren en het bewijs van betaling worden deze verstuurd naar het Staatsblad ter publicatie.. Momenteel bedraagt de publicatiekost bij oprichting: 121,90 euro + 21% B.. T.. =.. 147,50 euro.. De publicatiekost bij een wijziging aan de statuten of het benoemen van een nieuw bestuurslid bedraagt 92,00 euro + 21% B.. =.. 111,32 euro.. Bij de neerlegging ter griffie wordt aan de vzw een ondernemingnummer toegekend.. Het ledenregister die ook neergelegd wordt op de griffie van koophandel, maar niet gepubliceerd wordt, is een chronologische lijst met de naam,voornamen en woonplaats van de leden van de AV of ingeval het rechtspersonen betreft de naam , de rechtsvorm en het adres van de zetel.. Indien het ledenregister moet aangepast worden dient dit binnen de maand na de verjaardag van de eerste neerlegging van de statuten te gebeuren.. 5.. Verplichte vermeldingen.. Van zodra de vzw of de vzw in oprichting naar buiten treedt dienen alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vzw, de naam vermelden van de vereniging onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden, vereniging zonder winstoogemerk of door de afkorting vzw en het adres van de zetel.. Voor alle duidelijkheid deze verplichting geldt voor alles wat van de vzw uitgaat dus ook op de website van een sportclub die een vzw zijn.. De sanctie hierop kan nogal verstrekkend zijn, want eenieder die in naam van een vereniging meewerkt met een vzw die niet voldoet aan deze verplichting, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle of voor een deel van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk (zonder naam, rechtsvorm en adres) heeft aangegaan.. Fiscale verplichtingen.. Zonder uit te weiden omtrent de fiscale wetgeving wordt dit punt aangeraakt om er de bestaande en nieuw op te richten vzw s erop te wijzen.. BTW:.. Sommige vzw s nemen de hoedanigheid van BTW-belastingsplichtige aan ingevolge hun activiteiten.. Vanaf het ogenblik dat een vzw goederen of diensten verhandeld en/of verleend komt de BTW wetgeving om de hoek kijken.. Bijvoorbeeld, verkoop toegangsticketten aan toeschouwers, verkoop drank in de clubcafetaria, inkomsten van sponsorbijdragen,.. Alle vzw s die meer doen dan lidgeld innen (hier worden de sportende leden bedoeld en niet leden van de A.. )kunnen als btw- plichtige worden beschouwd indien hun jaarlijkse omzet groter is dan 5580 euro.. [2].. Directe belastingen:.. Alle vzw s die zich houden aan hun statutair doel en bijgevolg zich niet bezighouden met puur winstgevende activiteiten blijven onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.. Bijvoorbeeld , een vzw organiseert jaarlijks éénmalig een groot mosselfeest.. Deze activiteit heeft uiteraard een winstgevend karakter, doch doordat het éénmalig is en niet het hoofdoel van de vzw blijft de vzw genieten van de rechtspersonenbelastingen i.. p.. v.. de vennootschapsbelasting.. Bij twijfel dient deskundig advies ingewonnen te worden.. Jaarlijkse taks:.. Vzw s met onroerende en roerende goederen dienen jaarlijks daarvan aangifte te doen bij het plaatselijkse registratiekantoor en daarop taks betalen.. Met de roerende goederen worden de duurzame en blijvende bedoeld zoals bijvoorbeeld effecten en waardepapieren, dus niet bijvoorbeeld de gelden die dienen voor de werking van de vereniging.. Opnieuw bestaan er hier gradaties , uitzonderingen, interpretatieproblemen.. Daarom opnieuw advies inwinnen bij een deskundige.. Nog enkele andere verplichtingen.. Algemene Vergadering (AV).. Gelet op de wettelijk toebedeelde bevoegdheden aan de AV (zoals de goedkeuring van de begroting en van de rekening, zeg maar boekhouding) dient de Raad van Bestuur deze minstens éénmaal per jaar bijeenroepen.. Notulen.. Op de zetel van de vereniging worden alle stukken van de vereniging bijgehouden, zoals register leden, notulen vergaderingen, boekhouding,.. Bestuurders , Statuten.. Wijziging van de samenstelling van de Raad van Bestuur, of wijziging aan de statuten dienen ter griffie neergelegd te worden en gepubliceerd.. Boekhouding.. De kleine vzw s voeren een vereenvoudigde boekhouding namelijk een debet-krediet.. Jaarlijks wordt een jaarrekening neergelegd ter griffie , doch niet de gehele boekhouding.. Vzw s die niet tot de kleine vzw s behoren moeten dezelfde soort boekhouding voeren vergelijkbaar met een handelsvennootschap.. Geen verplichting doch wel aan te raden: een huishoudelijk reglement.. Statuten zijn er om de structuur van de vzw te omschrijven, maar voor de effectieve werking van de sportclub, zoals openingsuren, gedragsregels is een huishoudelijk reglement (H.. R.. )aangewezen.. Dit H.. is niet bindend voor derden, doch kan wel afdwingbaar gemaakt worden ten overstaan van alle leden van de vzw, mits duidelijke kennisgeving bij toetreding.. Hier wordt vooral de sportende leden bedoeld met sportlidkaart.. Tot slot.. Deze tekst is een summiere leidraad bij het oprichten van een vzw.. Voor de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen vormt deze tekst absoluut geen leidraad, en er wordt aanbevolen deskundig advies in te winnen teneinde de werking daaromtrent correct te kunnen doen verlopen.. Advocaat.. Een kleine vzw is een vzw die niet beantwoordt aan twee van de volgende drie criteria:.. -5 werknemers.. -250.. 000 aan ontvangsten.. -vermogen van 1.. 000.. 000 euro.. De Ranter P.. , Is mijn sportclub genoodzaakt een btw-nummer aan te vragen? Support Nr.. 04, p.. 23-25..

  Original link path: /albatrozz-advocaten_blog.asp?taal=nl
  Open archive

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille | Contact
  Descriptive info: Naam Voornaam *.. E-mail *.. Straat Nr *.. Postcode *.. Stad *.. Telefoon *.. Fax.. Graag informatie over: *..

  Original link path: /albatrozz-advocaten_contact.asp?taal=nl
  Open archive

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille | Ligging
  Original link path: /albatrozz-advocaten_route.asp?taal=nl
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille | Afspraak aanvragen
  Descriptive info: Afspraak aanvragen.. Selecteer hier een.. datum.. uur.. waarop u graag een afspraak gemaakt had voor online consultatie.. We verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk.. 09.. 10.. 11.. 13.. 15.. 16.. 17.. 19.. 20.. 21.. :.. 00.. 30.. 45.. 60.. Om een afspraak aan te vragen dient u eerst ingelogd te zien.. Klik.. hier.. om in te loggen.. Nog geen account bij.. ?.. Klik dan.. om u te registreren..

  Original link path: /albatrozz-advocaten_afspraak-aanvragen.asp?taal=nl
  Open archive

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille | informatief | C.V.
  Descriptive info: Advocaat aan de balie te Brugge sinds 1988.. Bondsprocureur KBWB en WBV sinds 1998.. Parlementair raadgever sinds 2008.. Oprichter Albatrozz Advocaten.. Diploma’s.. Licentiaat in de Rechten.. KU Leuven 1983-1988.. Master in advanced Studies in European and.. Comparative International Law LLM.. Gent 2006-2007.. Aansprakelijkheid en burgerlijke partijstelling.. KU Leuven 1988.. U Antwerpen 1993-1994.. Cassatieprocedures.. Balie Hof van Cassatie 1994-1998.. Sportmanagement.. Vlekho Brussel 1999-2000.. Bemiddelaar.. Orde Vlaamse Balies 2000.. Belgische Olympische Academie.. BOIC 2002-2004.. Bijkomende ervaring.. Raadgever Vlaams Minister 2004-2004.. Juridisch raadgever Flanders Investment and Trade 2007-2008.. Begeleidende auditopdrachten in Japan (Tokio), V.. S.. (Chicago) en Chili (Santiago) 2007-2008.. Lid raad van bestuur Bloso 1999-2006.. Publicaties.. Boek: Succesvol Sportsponsoren..  ...   voor Dug-out (KLUWER-F G Partners).. Auteur voor Support (Story Publishers).. Diverse artikels voor Sportmagazine (Roularta).. Diverse juridische artikels voor Body Talk, West, Sport recht.. Diverse artikels voor Vrouw (Markant).. Docent.. Sportrecht:.. UGent- Artevelde Hogeschool- VTS - Syntra.. Vennootschapsrecht:.. Lethas.. Bedrijfsbeheer commercieel beleid:.. Syntra.. Voordrachten.. Sportrecht Sportmanagement in Vlaanderen voor Sportraden, Sportverenigingen,.. Huwelijkvermogenstelsels, erfenissen, vereffening verdelingen in Vlaanderen.. Gender problems businesswomen in Duitsland (Berlijn), Spanje (Madrid), U.. K.. (Manchester) en Zuid-Afrika (Kaapstad).. Sportief palmares.. Gewezen Belgisch Kampioen Windsurfen Speedy 1979.. Windsurf coach Bloso in Vlaanderen en Italië 1981-1987.. Voorkeurmateries.. * Echtscheidingen, erfrecht ,vereffeningen verdelingen.. * Contracten.. * Huurzaken.. Merkenrecht.. * Burgerlijke partijstellingen - lichamelijke letsels.. * Doping.. * Sportsponsoring..

  Original link path: /albatrozz-advocaten_informatief.asp?cat=C%2EV%2E+&rubriekId=2163
  Open archive

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille | informatief | Tarieven
  Descriptive info: Vraag vrijblijvend een prijsofferte aan.. Vanaf 1 januari 2014 worden de diensten van advocaten onderworpen aan de BTW plicht.. Contacteer ons..

  Original link path: /albatrozz-advocaten_informatief.asp?cat=Tarieven&rubriekId=2182
  Open archive

 • Title: Albatrozz | Advocaten | Lut Wille | support | Familierecht
  Descriptive info: Familierechtbank.. Vanaf 1 september 2014 worden alle familiale juridische problemen/geschillen beslecht voor één familierechtbank.. Tot heden moest men zich voor familiale geschillen soms tot 5 verschillende bevoegde rechtbanken richten.. De familierechtbank zal samengesteld zijn uit 3 kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikkingen.. Van ieder familielid die voor de familierechter moet komen ,zal het dossier in een familiedossier bewaard worden, om zo de samenhang tussen de verschillende uitspraken in één familie te garanderen.. In principe zou deze centralisatie als gevolg moeten hebben dat de procedures vlotter en efficiënter verlopen.. Wat zijn familiale juridische problemen/ geschillen ondermeer ?.. -Geschillen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden.. -Ouderlijk gezag, recht op persoonlijk contact, verblijfsregeling.. -Onderhoudsverplichtingen.. -Afstamming en adoptie.. -Erfopvolging , schenkingen , testamenten.. -Huwelijksvermogensrecht.. -Vereffening en verdeling.. ;.. Hoorrecht minderjarige.. Iedere minderjarige vanaf 12 jaar en die belanghebbende is in een procedure zal een brief ontvangen van de griffie met informatie hoe ze  ...   zoeken.. De familierechtbank is wel bevoegd voor de wettelijk samenwonenden.. Hoe kunnen wij U helpen?.. Bij echtscheiding en einde samenwoonst.. Echtelijke en relationele moeilijkheden zijn zware momenten in iemands leven.. Niet alleen emotioneel , maar ook financieel.. Op dergelijke momenten is de gepaste raad en bijstand een must.. Wij, Albatrozz advocaten kunnen U daarin begeleiden en bijstaan.. We behandelen ieder dossier op maat.. Eerst wordt een verkennend gesprek gehouden, waarbij alle mogelijkheden overlopen worden.. Steeds wordt er gestreefd naar de snelste en meest efficiënte aanpak.. Als een EOT of een minnelijke oplossing mogelijk is, wordt daar in eerste instantie naartoe gestreefd.. Indien een procedure onafwendbaar is, zullen wij Uw belangen ten volle verdedigen, en dit.. vanaf de inleidende procedure tot aan de definitieve vereffening en verdeling.. Voor vrijblijvende info:.. Bij erfenis.. Niets is zo definitief als iemand verliezen uit Uw naaste omgeving.. Na een overlijden komen er veelal juridische problemen en discussies naar boven..

  Original link path: /albatrozz-advocaten_support.asp?cat=Familierecht&rubriekId=2215
  Open archive •  


  Archived pages: 33