www.archive-be-2014.com » BE » C » CREDIMO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 34 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Credimo, beleggingen & kredieten we maken er werk van.
  Descriptive info: .. Version française.. Credimo, Kredieten wij maken er werk van.. Home.. Producten.. Corporate info.. Jobs.. Contact.. MiFID.. Login bemiddelaar.. Kredieten.. Beleggingen..

  Original link path: /producten
  Open archive

 • Title: Corporate info | Credimo, beleggingen & kredieten we maken er werk van.
  Descriptive info: Wie zijn we?.. Credimo NV is een levensverzekeringsmaatschappij.. opgericht in 1970 door Theo Van Nieuwenhuysen.. Bij Credimo kan u terecht voor:.. hypothecaire kredieten.. beleggingsproducten (TAK 21 en TAK 26).. schuldsaldoverzekeringen.. Door het feit dat Credimo al deze producten verkoopt via de verzekeringsmakelaar is er geen behoefte aan een  ...   terug naar de klant die hierdoor aantrekkelijke rentes ontvangt.. Credimo heeft nog een aantal dochterondernemingen die actief zijn in de dienstensector.. Terecht spreken we dan ook van de Groep Credimo die nationaal actief is en meer dan 110 personen in dienst heeft.. 2014.. Credimo.. -.. Vandekerckhove-Devos.. |.. disclaimer..

  Original link path: /corporate-info/
  Open archive

 • Title: Jobs | Credimo, beleggingen & kredieten we maken er werk van.
  Descriptive info: Credimo NV, gevestigd te Asse, is een levensverzekeringsmaatschappij die dankzij een gespecialiseerd aanbod in beleggingsproducten en hypothecaire kredieten een unieke positie verworven heeft op de Belgische markt.. Wij wensen ons personeelsbestand uit te breiden met (m/v).. Bekijk hier onze vacatures :.. Er zijn geen openstaande vacatures..

  Original link path: /jobs/
  Open archive
 •  

 • Title: Contacteer ons | Credimo, beleggingen & kredieten we maken er werk van.
  Descriptive info: Contacteer ons.. Vul onderstaand formulier in en we contacteren u zo snel mogelijk.. U kan ons ook altijd bereiken via de contactgegevens aan uw rechterkant.. Ik ben.. particulier.. zelfstandige.. Uw naam.. *.. Uw adres.. Uw postcode.. Uw gemeente.. Uw e-mailadres.. Uw telefoonnummer.. Gelieve mij zelf op te bellen op.. omom.. Uw vraag.. Verzenden.. Credimo nv/sa.. Weversstraat 6-10.. B-1730 Asse.. T.. +32 (0)2 454 10 10.. F.. +32 (0)2 452 21 65.. info@credimo.. be.. Klik hier voor  ...   12:00 12:45 - 16:30.. Parking voorzien voor bezoekers.. Ondernemingsnummer:.. 0407 226 685.. FSMA n 19951 A.. Toegelaten om aan verzekeringen te doen onder het nummer 1665, om de takken 21 (K.. B.. van 18/04/2002 - B.. S.. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.. Credimo respecteert uw privacy.. Alle persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het interne gebruik bij Credimo NV en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld..

  Original link path: /contact/
  Open archive

 • Title: Credimo, beleggingen & kredieten we maken er werk van.
  Descriptive info: Wat is MiFID?.. MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisering van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.. De belangrijkste doelstellingen van MiFID zijn:.. het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten;.. het zorgen voor een betere bescherming van de belegger.. De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.. MiFID is van toepassing op een ruime waaier aan financiële instrumenten.. Niet enkel de producten worden geviseerd doch ook de dienstverlening.. Met ingang van 30 april 2014 worden de MiFID-regels die eerder werden opgelegd aan de banksector ook van toepassing op de verzekeringssector, o.. m.. op levensverzekeringen en op spaar- en beleggingsverzekeringen.. Zorgplicht.. MiFID draagt de verzekeringsondernemingen en de dienstverleners van de verzekeringssector op zich op een loyale, billijke en professionele wijze in te spannen om de belangen van hun cliënten optimaal te behartigen.. Om na te gaan of de producten en diensten die wij aanbieden wel geschikt zijn voor u, zullen wij of de verzekeringsbemiddelaar samen met u uw beleggersprofiel opstellen.. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst die peilt naar uw kennis en ervaring, doelstellingen en financiële draagkracht.. Wij zullen u enkel producten aanbieden die in overeenstemming zijn met uw beleggersprofiel.. Als cliënt blijft u vanzelfsprekend vrij om in te tekenen op een product dat niet overeenstemt met uw profiel.. In dat geval zullen wij of de verzekeringsbemiddelaar u waarschuwen en enkel ingaan op uw verzoek nadat u schriftelijk zal hebben verklaard dat u het daarbij horende risico neemt.. Informatieplicht.. MiFID verplicht ons om u voorafgaand aan een verzekeringsbemiddelingsdienst informatie te verstrekken die correct, duidelijk, volledig, tijdig en niet misleidend is.. De informatie moet u in staat stellen om de risico s en de te verwachten kosten en inkomsten van elk product te beoordelen.. Voor een verzekeringsbemiddelingsdienst wordt verleend, zal de verzekeringsonderneming de klant een algemene beschrijving geven van de aard van de spaar- en beleggingsverzekering en de eraan verbonden risico s.. Interne organisatie.. MiFID legt de verzekeringsondernemingen strenge regels op in verband met hun interne organisatie en bedrijfsvoering.. Zo moeten er speciale procedures worden nageleefd voor de klachtenbehandeling en het beheer van belangenconflicten.. Beleid op het gebied van belangenconflicten.. Credimo is verplicht om een beleid en procedures uit te werken die gericht zijn op het voorkomen van belangenconflicten en het oplossen van conflictsituaties.. Hierna volgen de maatregelen en bepalingen van het belangenconflictbeleid van de verzekeringsonderneming dat  ...   te sporen die kunnen leiden tot belangenconflicten;.. belangenconflicten te voorkomen;.. een adequaat beleid voor belangenconflictbeheersing uit te werken en te onderhouden.. Getroffen maatregelen.. Credimo heeft al haar activiteiten doorgenomen om de situaties op te sporen die kunnen leiden tot belangenconflicten, en heeft adequate procedures ingevoerd om eventuele conflictsituaties op een billijke manier te beheersen.. De procedures en gedragscodes van Credimo bepalen dat haar medewerkers zich altijd onafhankelijk moeten opstellen in hun relaties met cliënten.. De maatregelen om iedere vorm van beïnvloeding te vermijden en een onafhankelijke houding te garanderen worden hierna beschreven.. Opleiding en begeleiding.. : Credimo zorgt voor een geschikte opleiding van haar betrokken medewerkers, zodat zij volledig op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn belangenconflicten op een adequate manier te beheersen.. Scheiding van functies.. : om belangenconflicten in verband met de uitwisseling van gevoelige informatie te voorkomen, past Credimo de hiërarchische en fysieke scheiding toe van activiteiten die belangenconflicten kunnen veroorzaken (bvb scheiding tussen activiteiten voor rekening van cliënten en activiteiten voor eigen rekening van de verzekeringsonderneming).. Geschenken.. : alle medewerkers van Credimo moeten afzien van het vragen of aanvaarden van geschenken of voordelen die hun onpartijdigheid of hun integriteit op het spel kunnen zetten, ongeacht of deze geschenken of voordelen komen van cliënten, leveranciers of derden.. Verrichtingen door medewerkers.. : de medewerkers van Credimo mogen de informatie over een cliënt waar zij in het kader van hun beroepsactiviteit over beschikken, niet gebruiken voor eigen rekening.. Bovendien zijn hun eigen verrichtingen onderworpen aan interne procedures.. Mogelijkheid tot het afwijzen van een dienst.. : wanneer Credimo oordeelt dat het belangenconflict niet kan opgelost worden, kan zij ervan afzien om voor de cliënt op te treden om haar eigen belangen te beschermen.. Openbaarmaking van belangenconflicten.. : als blijkt dat de getroffen maatregelen niet volstaan om de belangen van een cliënt met een redelijke zekerheid te beschermen, brengt de verzekeringsonderneming hem, voordat zij in zijn naam handelt, duidelijk en uitvoerig op de hoogte van de algemene aard of de oorzaak van het belangenconflict zodat de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen.. Bijkomende informatie.. Talen waarin Credimo met u communiceert.. De communicatie tussen cliënt en Credimo verloopt in het Nederlands of het Frans, naar keuze van de cliënt.. Alle contracten, voorstellen, reglementen en documenten van Credimo zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.. Methoden van communicatie.. Credimo communiceert met haar cliënten via verschillende kanalen, o.. a.. via periodieke overzichten en mededelingen die u per post worden toegestuurd;.. via brochures, informatiefiches en mededelingen op de website.. Versie 30.. 04.. 2014..

  Original link path: /mifid/
  Open archive

 • Title: Kredieten | Credimo, kredieten we maken er werk van.
  Descriptive info: Aan zelfstandigen.. Kredieten voor zelfstandigen, BVBA s en NV s en hergroepering van kredieten.. Aan particulieren.. Aankoop en herfinanciering van kredieten voor particulieren.. Schuldsaldoverzekering.. Kredietbescherming in geval van overlijden.. beleggingen..

  Original link path: /producten/kredieten/
  Open archive

 • Title: Beleggingen | Credimo, beleggingen we maken er werk van.
  Descriptive info: TAK 21.. Spaarverzekering met kapitaalsgarantie en zonder vaste looptijd.. TAK 26.. Spaarverzekering met kapitaalsgarantie en een vaste looptijd.. Credobon.. Verzekeringsbon.. Kapitalisatiebons uitgegeven op grond van het K.. nr.. 43 van 15 dec.. 1934.. Wet afschaffing toondereffecten.. Wet Afschaffing Toondereffecten van 14 december 2005.. kredieten..

  Original link path: /producten/beleggingen/
  Open archive

 • Title: Credimo: les placements et le crédit, c’est notre métier.
  Descriptive info: Nederlands.. Credimo: Le crédit, c est notre métier.. Accueil.. Produits.. Infos corporate.. Login intermédiaire.. Crédits.. Placements..

  Original link path: /fr/produits
  Open archive

 • Title: Schuldsaldoverzekering | Credimo, kredieten we maken er werk van.
  Descriptive info: De schuldsaldoverzekering voorziet erin dat bij een gebeurlijk overlijden, de partner of de nabestaanden de nog uitstaande schuld niet (volledig) verder dienen af te betalen.. Deze schuldsaldoverzekering is dus.. bijzonder nuttig.. ! Tevens is de premie fiscaal aftrekbaar zodat u er.. aanzienlijke fiscale voordelen.. kan op genieten.. U kunt kiezen voor een maandelijkse, 6 maandelijkse, jaarlijkse of éénmalige premie.. Indien u kiest voor een éénmalige premie kunt u voor uw hypothecair krediet bij Credimo nv rekenen op een aanzienlijke intrestvermindering!..

  Original link path: /producten/kredieten/schuldsaldoverzekering/
  Open archive

 • Title: Disclaimer | Credimo, beleggingen & kredieten we maken er werk van.
  Descriptive info: Juridische aansprakelijkheid.. Credimo NV heeft de inhoud van deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, aanvaardt Credimo NV daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.. Aan de in de site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend..

  Original link path: /page/disclaimer
  Open archive

 • Title: Locatie | Credimo, beleggingen & kredieten we maken er werk van.
  Original link path: /page/locatie/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 34