www.archive-be-2014.com » BE » D » DELUIFEL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 64 . Archive date: 2014-10.

 • Title: VZW De Luifel - Developed by To The Dot
  Descriptive info: .. Welkom.. Home.. VZW De Luifel is erkend en gesubsidieerd door het VAPH.. VZW De Luifel biedt verschillende zorgvormen aan, namelijk.. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.. (RTH) en.. Begeleid Wonen.. ondersteunt mensen met een beperking die ouder zijn dan 18 jaar en die in de regio Tielt wonen of van plan zijn dit te doen.. Zowel mensen met een verstandelijke beperking als mensen met een fysische of zintuiglijke beperking, autisme of mensen  ...   beperkte ondersteunings- vorm voor volwassenen met een vermoeden van beperking.. Er is geen goedkeuring van het VAPH nodig.. Nieuws.. Nieuws van De Rinkel.. lees meer.. Gezellig Samen Eten.. 17 oktober 2014 : Ontbijtbuffet.. Begeleid wonen.. Wat?.. Voor Wie?.. Hoe?.. Waar?.. Missie en Visie.. Rechtstreeks toegankelijke hulp.. Outreach.. Projecten.. Links.. Contact.. A.. VZW De Luifel.. -.. Tramstraat 42.. 8700 Tielt.. Tel.. : 051 40 56 76.. Fax : 051 49 89 36..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Nieuws van en over de Luifel
  Descriptive info: Nieuws.. -.. Detail.. Nieuws van De Rinkel:.. De nieuwe ingang van de Rinkel is de dubbele deur aan de Peperstraat 6.. Televestiaire vind je terug op de eerste verdieping.. Nog bruikbare kledij mag steeds binnengebracht worden.. Ander klein huisgerief wordt niet meer aangeboden en wordt ook niet meer ingezameld.. De openingsuren van de Rinkel blijven dezelfde:.. van maandag t.. e.. m.. vrijdag.. van 14 tot 16.. 30 uur.. Terug..

  Original link path: /nieuws/detail/?nwqd=b5b4558e-6e29-4896-94fa-5386982f9068
  Open archive

 • Title: Nieuws van en over de Luifel
  Descriptive info: Aarsele / Tielt / Zwevezele.. Sinds vorig jaar is er in Aarsele (zaal ontmoetingscentrum,Schoolstraat) het dorpsrestaurant SAAR.. Elke vierde donderdag van de maand kunnen dorpsbewoners die hun dagelijkse (warme) middagmaal alleen moeten opeten, genieten van een gezonde maaltijd aan een betaalbare prijs en binnen een gezellig samenzijn.. Andere medewerkende organisaties zijn het Sociaal Huis/OCMW Tielt, de verenigingen OKRA, S-Plus, Neos en Gosa, en de Rinkel.. Eerstvolgende maaltijd op donderdag 23 oktober.. In Tielt is het ook sinds enige tijd mogelijk om een warme maaltijd te nuttigen in de grote zaal van het dienstencentrum ’t Vijverhof (Kortrijkstraat Tielt).. Iedereen die.. een warme maaltijd van het OCMW aan huis  ...   middag tussen 11.. 30 en 13.. 30 u.. genieten van een warme maaltijd.. De kostprijs is 10 €.. Je reservatie moet voor donderdag 16.. 30 u doorgegeven zijn voor de week daarop.. Dit kan in de bar van het dienstencentrum of telefonisch.. (051/40.. 26.. 46).. In Zwevezele is er elke tweede dinsdag van de maand de mogelijkheid om samen te eten in het dorpsrestaurant in het dienstencentrum Geselle, Tramstraat 8 Zwevezele.. Om 11.. 45 uur wordt er een heerlijke soep, dagschotel en dessert aangeboden aan 7,50 €.. Inschrijven doe je één week vooraf bij de centrumleidster (051/61.. 07.. 15).. Eerstvolgend dorpsrestaurant op 14 oktober.. Iedereen is welkom..

  Original link path: /nieuws/detail/?nwqd=1a9a1d0e-fb4c-42cc-897a-32690a98fb91
  Open archive
 •  

 • Title: Nieuws van en over de Luifel
  Descriptive info: Activiteit naar aanleiding van Wereldarmoededag.. Naar aanleiding van de wereld-armoede-dag organiseert.. Familiezorg i.. s.. de Rinkel op vrijdag 17 oktober een ontbijtbuffet.. Tussen 8 en 10 uur ben je welkom in de lokalen van Familiezorg,.. Krommewalstraat 1, Tielt.. Daar kan je gratis genieten van een uitgebreid ontbijt.. Inschrijven kan zowel in de Rinkel als de Luifel !..

  Original link path: /nieuws/detail/?nwqd=9402c18f-8e19-44bb-8072-bdd97ddbf847
  Open archive

 • Title: VZW De Luifel - Developed by To The Dot
  Original link path: /default.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Wat houdt ondersteuning door de Luifel in?
  Descriptive info: Wat?.. Wat houdt ondersteuning door een dienst begeleid wonen in?.. De ondersteuning die we bieden omvat heel wat domeinen:.. Administratie:.. papieren invullen, klasseren, samen naar de juiste dienst gaan met documenten, ….. Budgetbegeleiding:.. opvolgen van de inkomsten en uitgaven, indien mogelijk toekomstgericht sparen cliënten zelf hun documenten leren invullen,….. Huisvesting:.. een huis zoeken, inschrijven voor sociale woning, betwistingen m.. b.. t.. huurcontracten, grote herstellingen,….. Gezondheid:.. contacten met dokters en specialisten, opvolgen medicatiegebruik, aandacht voor de verzorging..  ...   “lege” dagen in te vullen.. Sociale contacten:.. contacten leren leggen en onderhouden.. Huishouden:.. taken plannen in huis, nieuwe taken aanleren en opvolgen, samenwerking met andere diensten opvolgen (bv.. poetshulp, thuiszorg,.. ).. Opvoedingsondersteuning:.. opvoeding en hulpvraag van de ouders en kinderen opvolgen.. Psychosociale ondersteuning:.. gesprekken voeren.. Afhankelijk van je individuele situatie wordt een keuze gemaakt uit de ondersteuningsgebieden.. Zo kan bij iemand dagbesteding erg belangrijk zijn , terwijl dit bij iemand anders helemaal niet van toepassing is..

  Original link path: /begeleid-wonen/wat/
  Open archive

 • Title: Wie kan ondersteuning door De Luifel krijgen?
  Descriptive info: Voor wie?.. Wie kan ondersteuning door De Luifel krijgen?.. Goedkeuring.. Om ondersteund te worden is het belangrijk dat je een goedkeuring hebt bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor de zorgvorm begeleid wonen of voor een zwaardere zorgvorm (bijv.. tehuis niet werkenden, beschermd wonen enz.. ).. Heb je nog geen goedkeuring voor begeleid wonen of heb je vragen bij de goedkeuring waarover je beschikt, contacteer ons gerust.. We helpen je graag om een aanvraag in te dienen bij het VAPH.. De aanvraag gebeurt via een consultatiebureau.. Met dit consultatiebureau wordt een afspraak gemaakt.. Daarna krijg je een datum waarop je moet langsgaan.. Indien gewenst kan een begeleider je vergezellen.. Op het consultatiebureau gebeuren een aantal tests waarmee jouw beperkingen in beeld worden gebracht.. Dat kan variëren naargelang je beperking.. Gewoonlijk gaat het om een intelligentietest, tests voor zelfredzaamheid, motorische vaardigheden, verbale kennis enz….. Het consultatiebureau maakt dan een verslag op voor het VAPH.. Op basis van dat verslag oordeelt een Provinciale Evaluatiecommissie of je in aanmerking komt voor begeleid wonen.. Bij een  ...   kaart brengt hoeveel mensen ondersteuning vragen en in welke zorgvorm.. Opgelet!.. je hoeft nog geen goedkeuring te hebben om je te registreren (= inschrijven) bij de Centrale Registratie Zorg.. Je hebt er wel alle belang bij om je snel te laten registreren als je meent in aanmerking te komen voor begeleiding.. Het tijdstip van de registratie en de dringendheid bepalen in belangrijke mate hoe snel je ondersteuning van onze dienst kan krijgen.. Inkomen.. Wie zelfstandig wil wonen heeft een inkomen nodig.. Dit kan je verkrijgen uit werk, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, inkomensvervangende tegemoetkoming, enz….. Er is geen inkomensgrens om ondersteund te worden.. Dus ook met een leefloon kan je ondersteuning krijgen.. Zelfstandig wonen.. Uiteraard is het belangrijk dat je zelfstandig woont of wil wonen.. Dat betekent niet noodzakelijk dat je alleen moet wonen.. Je kan ook een gezin vormen, samen wonen met je vriend of vriendin of zelfs bij je ouders thuis wonen.. Het belangrijkste is natuurlijk dat je gemotiveerd bent om zo zelfstandig mogelijk te leven en dat je bereid bent tot samenwerking om dat te bereiken..

  Original link path: /begeleid-wonen/voor-wie/
  Open archive

 • Title: Hoe verloopt de ondersteuning door de Luifel?
  Descriptive info: Hoe?.. Hoe verloopt de ondersteuning?.. Ondersteuning op maat.. De ondersteuning door De Luifel is bij iedereen verschillend.. Dit komt omdat niet iedereen dezelfde ondersteuningsvragen heeft.. Het ondersteuningsaanbod wordt afgestemd op jouw vragen.. De ondersteuning.. De begeleiding door De Luifel is gratis.. Enkel voor vervoer kan in sommige gevallen een kilometervergoeding aangerekend worden.. De verplaatsing die nodig is om je thuis op te zoeken is steeds kosteloos.. Protocol van de begeleiding.. Vooraleer de ondersteuning start, wordt een ondersteuningsovereenkomst opgemaakt.. Door het tekenen van deze overeenkomst verbinden we ons wederzijds om samen te werken.. Het charter.. Het charter is een document dat deel uitmaakt van de ondersteuningsovereenkomst.. Het charter omvat de voornaamste afspraken met betrekking tot de ondersteuning die onze dienst verleent.. Voor de tekst van het charter.. klik hier.. Individuele dienstverleningsovereenkomst.. Samen met  ...   delen we die op in kleinere stappen die we willen zetten.. Op die manier is er meer kans op slagen.. Uiteraard kijken we ook na of we onze doelstellingen bereikt hebben.. Op basis van deze evaluatie kunnen we dan samen bijsturen indien nodig.. Klachtenprocedure.. Het begeleidingsmoment.. Het aantal begeleidingsmomenten kan variëren van meermaals per week tot eenmaal per maand al naargelang de nood aan ondersteuning.. Gewoonlijk vindt het begeleidingsmoment bij jou thuis plaats.. Als daar een reden toe is, kan het begeleidingsmoment ook op de dienst zelf plaatsvinden.. Dit wordt uiteraard in onderling overleg afgesproken.. Vervanging.. Bij ziekte van een begeleider of tijdens verlofperiodes van medewerkers, kan er op jouw vraag een andere begeleider langskomen.. Dit wordt vooraf met je afgesproken.. Het team.. Het team van De Luifel bestaat uit 11 medewerkers..

  Original link path: /begeleid-wonen/hoe/
  Open archive

 • Title: Waar is de Luifel werkzaam?
  Descriptive info: Waar?.. Tussen de diensten Begeleid Wonen werden afspraken gemaakt met betrekking tot de gemeenten waar zij werkzaam zijn.. Voor onze dienst is dat de regio Tielt.. Tot de regio behoren:..

  Original link path: /begeleid-wonen/waar/
  Open archive

 • Title: De missie of opdrachtverklaring van de Luifel
  Descriptive info: Missie en Visie.. Missie - opdrachtverklaring.. De missie of opdrachtverklaring geeft op een kernachtige manier weer waarvoor een organisatie staat.. De Luifel wil een betekenisgevende organisatie zijn in de maatschappij.. De Luifel biedt in de regio Tielt ondersteuning aan volwassen personen met een beperking in hun woon- en leefsituatie.. Samen met de persoon die ondersteuning krijgt, streven we naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.. Door op een professionele manier samen te werken, kunnen we de levenskwaliteit verhogen.. Visie.. De Luifel biedt professionele ondersteuning.. Vanuit deze ondersteuning is onze visie:.. De persoon die ondersteuning krijgt centraal stellen.. Streven naar een maximaal zelfstandig functioneren in de samenleving..  ...   vorming, ondersteuning en overleg aan medewerkers vormen de peilers voor onze professionele werking.. Het erkennen en respecteren van de capaciteiten van iedere medewerker.. Samenwerking en overleg tussen verschillende diensten bevorderen in functie van de persoon die ondersteuning krijgt.. Maatschappelijke evoluties en ontwikkelingen in het werkveld opvolgen.. Waarden.. De Luifel vertrekt vanuit volgende waarden:.. Een pluralistische ingesteldheid.. Een eerlijke samenwerking met cliënten en collega’s.. Betrokkenheid en inlevingsvermogen tonen.. Respect voor de privacy van de personen die ondersteuning krijgen en de medewerkers.. Verdraagzaam zijn en niemand uitsluiten op basis van ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging.. Niemand uitsluiten op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond of financieel onvermogen..

  Original link path: /begeleid-wonen/missie-en-visie/
  Open archive

 • Title: Wat houdt rechtstreeks toegankelijke hulp in?
  Descriptive info: RTH is een ondersteuningsvorm voor mensen met een vermoeden van beperking.. Dit vermoeden van beperking kan op verschillende manieren aangetoond worden, o.. a.. via een attest van de huisarts, de school, FOD, mutualiteiten,….. Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening is ondersteuning waarvoor.. geen goedkeuring.. van het.. Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap.. (VAPH) nodig is..

  Original link path: /rechtstreeks-toegankelijke-hulp/wat/
  Open archive •  


  Archived pages: 64