www.archive-be-2014.com » BE » H » HRP-TIELT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 489 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Handelsinstituut Regina Pacis | Bedrijfseconomisch onderwijs... Een stap in de goede richting!
  Descriptive info: .. Home.. Algemeen.. Onze troeven.. Opvoedingsproject.. Praktische info.. Schoolreglement.. Maaltijden.. Studie.. Weekindeling.. Internaat.. GOK.. Infonootje.. HRP in de pers.. Inschrijvingen.. Studieaanbod.. 1e graad.. 2e graad Ondernemen en IT.. 2e graad Ondernemen en communicatie.. 2e graad Office assistant.. 3e graad Accountancy en IT.. 3e graad Marketing en ondernemen.. 3e graad Netwerken en IT.. 3e graad Office assistant.. 3e graad Office management en communicatie.. Projecten.. Slimme Mobiele School.. Fietscontrole.. Rijbewijs op school.. 12-jarigen.. Geraardsbergen 2013.. Open leercentrum.. Peter en Meters.. Fotoalbums.. 2014 - 2015.. 2013 - 2014.. 2012 - 2013.. Links.. SG Molenland.. Info.. net.. Schoolonline.. Controle betaalkaart KSOTR.. Vvkso.. DPB Brugge.. edu.. ksotr.. be.. Elo-V.. Google.. Menu.. Contact.. Zoeken.. Zoek door deze site:.. CLB Chat.. Activiteiten.. Archief.. Zin voor ondernemen!.. Virtuele kantoren.. Sport.. Naschoolse sport.. Sportdag.. Bedrijfsbezoek Euro-Soap.. Wij, de leerlingen van het 6de jaar Office management en communicatie, werken op maandagmorgen in een virtueel kantoor.. Onze virtuele firma Easy Clean is gebaseerd op de firma Euro-Soap nv uit Beveren-Leie, die in schoonmaak- en verzorgingsproducten handelt.. Om een duidelijk beeld te krijgen van ons peterbedrijf gingen we op maandag 29 september op bedrijfsbezoek.. In de  ...   een verhaal over oorlog en vrede, vriendschap en liefde.. Kras.. De eerstejaars op onze school krijgen allemaal een Peter of meter toegewezen.. Dit is een leerling uit het 4e jaar die het de nieuwe leerlingen makkelijk maakt om te starten.. Op maandag 1 september hebben de leerlingen van 1 A en B samen met hun klassenleraar het nieuwe schooljaar goed ingezet.. Ook hun peters en meters - dit zijn leerlingen van het 4de jaar - zorgden voor een goed onthaal.. Tijdens de middagpauze gingen ze picknicken in het park, het was een aangename kennismaking.. We wensen iedereen een boeiend schooljaar toe!.. Foto's.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. ….. volgende ›.. laatste ».. virtueel kantoor.. Marketing en ondernemen.. eerste jaar.. Netwerken en IT.. 2e graad.. zesde jaar.. derde jaar.. ondernemen.. tweede jaar.. mini onderneming.. zevende jaar.. vierde jaar.. Office Assistant.. Ondernemen en communicatie.. vijfde jaar.. sport.. Office management en communicatie.. uitstap.. cultuur.. 3e graad.. Ondernemen en IT.. Accountancy en IT.. projecten.. studiereis.. stage.. Handelsinstituut Regina Pacis is een school van.. vzw KSO Tielt-Ruiselede.. en.. scholengemeenschap molenland.. Website gemaakt door.. Olivier Vannieuwenhuyse..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Handelsinstituut Regina Pacis | Bedrijfseconomisch onderwijs... Een stap in de goede richting!
  Descriptive info: |.. We zijn een middelgrote school, op maat van de leerling, en bieden.. sterk boekhoudkundige en informaticagerichte vorming.. degelijk talenonderwijs, met nadruk op het communicatieve aspect.. aandacht voor sociale vaardigheden.. gratis bijlessen.. kleine klasgroepen.. praktijkgerichte aanpak (b.. v.. virtuele kantoren.. in 6 Office management en 7 Office assistant).. een geïntegreerd gebruik van de computer in meerdere vakken, vanaf het eerste jaar.. 12 goed uitgeruste computerlokalen (200+ computers) waar de leerlingen vrij kunnen oefenen.. digitale borden in de eerste en tweede graad.. vrij surfen op internet tussen de middag.. NIEUWE eigen fietsen.. voor de eerste graad: begeleid zelfstandig leren in het open leercentrum.. de kans om je zegje te doen op de leerlingenraad.. sport.. tussen de middag.. inspraak van de ouders in de oudervereniging.. Ontstaan van de school.. Het ontstaan van onze school is verbonden met de komst van Zusters Apostolinen naar Tielt in 1839.. Vanuit hun christelijke bewogenheid wilden zij onderwijs aanbieden aan de kansarmen.. In hun opvoedingsproject zien  ...   verliezen die de specifieke doelgroep vormen van de G(elijke)O(nderwijs)K(ansen)-werking.. Deze doelgroep wordt bepaald door of de moeder al dan niet een diploma secundair onderwijs heeft, en daarnaast of het Nederlands al dan niet de thuistaal van de leerling is.. Het G(elijke)O(nderwijs)K(ansen)-team zet concrete acties op touw, volgt die op, meet de resultaten en deelt die mee aan de directie, de directieraad, de opvoeders, de leerkrachten, het VCLB, de schoolraad en het oudercomité.. Alle acties kaderen in het thema Taalvaardigheidsonderwijs of Leerlingen- en ouderparticipatie.. Acties van dit schooljaar:.. Juni 2014.. Mini-ondernemingen.. Afscheid van Zuster Apostolinen (Artikel van citymail.. be).. Regina Pacis krijgt internationale erkenning.. http://www.. nieuwsblad.. be/article/detail.. aspx?articleid=blkva_20131225_003.. Fietsen naar Oeganda.. aspx?articleid=DMF20130325_00517303 _section=61569686 utm_source=nieuwsblad utm_medium=newsletter utm_campaign=regio-nb.. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je bij ons terecht tijdens de zomervakantie van 1 t.. e.. m.. 7 juli en van 18 t.. 29 augustus 2014, telkens van maandag tot vrijdag, van 8.. 30 uur tot 12 uur en 14 tot 17.. 30 uur..

  Original link path: /algemeen
  Open archive

 • Title: Onze troeven | Handelsinstituut Regina Pacis
  Descriptive info: | Onze troeven.. leerkrachten die de nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen.. een waaier van.. culturele activiteiten.. : toneel- en filmvoorstellingen, tentoonstellingen, musea's,.. een blik op andere culturen.. het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.. en nog veel meer..

  Original link path: /onze-troeven
  Open archive
 •  

 • Title: Opvoedingsproject | Handelsinstituut Regina Pacis
  Descriptive info: | Opvoedingsproject.. - aandacht voor eigentijdse noden,.. - zorg voor anderen, vooral voor de zwaksten,.. - doorgeven van de evangelische waarden.. In 1954 nam de congregatie van de Zusters van Maria van Pittem de zorg voor onze school over.. De zusters zijn nog actief in het bestuur van de school betrokken; zij behartigen het beleid en de huisvesting.. Kwalitatief hoogstaand onderwijs.. Zoals elke school staat een katholieke school in dienst van de samenleving.. Daarom is haar eerste doelstelling kwalitatief hoogstaand onderwijs verstrekken.. Zo is zij een dienst aan de leerling, aan de gemeenschap en aan de Kerk, de gemeenschap van de gelovigen.. Bijzondere aandacht voor de eigentijdse noden van jongeren is voor haar een blijvende oproep.. Persoonlijke bezorgdheid en liefde voor iedere jonge mens.. Bij deze doelstelling zijn deskundigheid, authenticiteit en enthousiasme onontbeerlijk.. Daarom roepen wij alle medewerkers in onze scholen op om deze verantwoordelijkheid elke dag opnieuw met realiteitszin en creativiteit op te nemen, vanuit een persoonlijke bezorgdheid en liefde voor iedere jonge mens.. Zij hebben recht op een degelijke algemene vorming en een aangepaste begeleiding in hun persoonlijke groei en op hun eigen specifieke levensweg.. Een klimaat vol eerbied voor de identiteit van elke mens.. Dit houdt ondermeer in dat er op school werk gemaakt wordt van een klimaat vol eerbied voor de identiteit van elke mens.. Ieder mens is uniek! De vakbekwaamheid, liefde voor de waarheid en het enthousiasme van de leerkrachten legt de kiem bij de leerlingen om op hun beurt de waarde ervan te gaan ontdekken.. Het aansluiten bij hun ervaringen en hun mogelijkheden is uiterst belangrijk.. De manier van lesgeven en de wijze waarop men leerlingen nabij is op de speelplaats of in andere contacten, de wijze waarop men over hen spreekt in klassenraden of lerarenkamer is bepalend.. Persoonsbevorderende nabijheid.. Het is een uitdaging voor de leerkrachten en voor de klassenleraar in het bijzonder, om met elke leerling een echte relatie op te bouwen.. Leerling en ouders verwachten een persoonsbevorderende nabijheid.. Daartoe zal al wie te maken heeft met het leven op school aan opvoeding en vorming doen.. Bevestiging.. Wij onderstrepen hier het belang van bevestiging van de jongeren maar  ...   zijn.. Nascholing is een heel concrete vorm van dienst aan de naaste.. Toekomst vraagt openheid.. Met jonge mensen bouwen aan de toekomst vraagt openheid.. In trouw aan de oorsprong beklemtonen wij een gelovige openheid, open op het eigen ik, op de andere, op de wereld, open op God.. Wat de religieuze achtergrond van de leerlingen betreft wordt geen onderscheid gemaakt.. Wel willen wij ons met alle medewerkers inzetten voor hun groei vanuit de evangelische en ethische waarden.. Evangelie: hoopvolle boodschap.. Wij geloven niet in indoctrinatie, maar in de vormende kracht van het evangelie.. Die hoopvolle boodschap krijgt maximale kansen wanneer iedereen meewerkt aan een klimaat van medemenselijkheid, eerbied voor elke persoon en wederzijds vertrouwen, wanneer de levenservaringen van de jongeren en van de volwassenen ernstig genomen worden.. Grenzen worden verlegd wanneer men komt tot het delen en doorlichten van eigen ervaringen.. Levensnabije pastoraal op school.. Dit alles is de enige goede basis voor een degelijke werking van de pastoraal op school.. Overleg en actieve medewerking, ook van leerlingen, is een noodzaak voor een levensnabije pastoraal.. Het is ook belangrijk te zoeken naar momenten van verdieping van het eigen geloofsleven.. Binnen de school worden deze uitdrukkelijk beleefd en gevierd in de eucharistie, verzoenings- en gebedsmomenten.. Tevens wordt iedereen opgeroepen om deel te nemen aan verdiepingsmomenten buiten de school.. Oog voor eigentijdse noden.. In de 19e eeuw hadden de eerste zusters van onze congregatie oog voor de grote materiële noden van hun tijd.. In onze huidige maatschappij zijn de noden eerder van geestelijke aard.. Wij ervaren die noden in de levensgrote 'zin'-vragen van de jongeren, in de vele vragen die het multiculturele samenleven oproept en in de angst voor de toekomst.. Dikwijls komt de nood aan een diepere dimensie van het leven naar boven zonder dat men er zich bewust van is.. Hoe kan men aan die nood tegemoet komen? Wie brengt ons samen met de jongeren op het juiste spoor in het zoeken naar antwoorden?.. In Zijn voetspoor.. Bij het zoeken naar antwoorden komen we Jezus op het spoor: de Weg, de Waarheid en het Leven.. In die gezindheid brengen we Hem ter sprake in woord en daad..

  Original link path: /opvoedingsproject
  Open archive

 • Title: Handelsinstituut Regina Pacis | Bedrijfseconomisch onderwijs... Een stap in de goede richting!
  Descriptive info: Wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar hebben een groene achtergrond.. Hieronder kunt u het schoolreglement van schooljaar 2014-2015 downloaden.. Als je tussen de middag niet naar huis kan, blijf je op school.. Er zijn dan drie mogelijkheden:.. ofwel neem je een volledig warm middagmaal (incl soep en dessert)( 4,80/middagmaal);.. ofwel breng je een lunchpakket mee en neem je soep ( 0,90 per dag);.. ofwel breng je een lunchpakket en drank mee;.. Op vrijdag is er mogelijkheid  ...   van 16 tot 18 uur.. Busleerlingen volgen de avondstudie tot 10 minuten voor het vertrekuur van de bus, treinleerlingen tot 25 minuten voor het vertrekuur van de trein.. Op vrijdagavond is er voor de busleerlingen studie van 16 tot 17 uur.. Ook andere leerlingen kunnen deze studie volgen.. Tijdens de proefwerkenperiode is er gelegenheid tot morgenstudie.. Maandag.. 20 tot 12 uur.. 13.. 10 tot 15.. 45 uur.. Dinsdag.. Woensdag.. 20 tot 11.. 55 uur.. Donderdag.. Vrijdag..

  Original link path: /praktische-info
  Open archive

 • Title: Schoolreglement | Handelsinstituut Regina Pacis
  Descriptive info: | Schoolreglement.. Bijlage.. Grootte.. Schoolregmement HRP Tielt.. pdf.. 802.. 68 KB..

  Original link path: /schoolreglement
  Open archive

 • Title: Maaltijden | Handelsinstituut Regina Pacis
  Descriptive info: | Maaltijden..

  Original link path: /maaltijden
  Open archive

 • Title: Studie | Handelsinstituut Regina Pacis
  Descriptive info: | Studie..

  Original link path: /studie
  Open archive

 • Title: Weekindeling | Handelsinstituut Regina Pacis
  Descriptive info: | Weekindeling.. Afwijkingen.. De leerlingen van het 2de leerjaar van de 1ste graad en van het 1ste leerjaar van de 3de graad tso hebben op dinsdag les tot 16.. 40 uur.. De leerlingen van de 2de graad Kantoor en van het 1ste leerjaar van de 3de graad Office assistant hebben op maandag  ...   leerjaar van de 3de graad Office assistant hebben op woensdagvoormiddag en donderdag bedrijfsstages (11 uren per week).. Op maandag en dinsdag hebben ze les tot 16.. De leerlingen van het 7de specialisatiejaar Office assistant hebben op woensdagvoormiddag en donderdag bedrijfsstages (11 uren per week).. Op andere schooldagen hebben ze les tot 16..

  Original link path: /weekindeling
  Open archive

 • Title: Gelijke Onderwijs Kansen | Handelsinstituut Regina Pacis
  Descriptive info: | GOK.. E-mailetiquette:.. via een leuke fiche krijgen de leerlingen tips voor het correct opstellen van een e-mailbericht aan de directeur, een leerkracht of opvoeder.. Peter-en Meterschap:.. leerlingen van het vierde jaar nemen vrijwillig de taak op zich om een leerling van het eerste jaar te begeleiden, en zorgden al voor een nieuwjaarskaartje, een kwis, Op deze foto s zie je dat het  ...   leerlingen van het eerste jaar creatief met taal, ze verkennen Junior Scrabble, Boggle, Pim Pam Pet, Galgje, enz.. Pc-atelier:.. ook leerkrachten kennen en kunnen nog niet alles! De leerlingen van 6I en 6F maken hen wijzer in de wereld van Youtube, Movie Maker, Skype en veel meer.. Via een.. Tip van de maand.. werken we aan beleefdheid, voorkomen, en respect voor mens en materiaal..

  Original link path: /gelijke-onderwijs-kansen
  Open archive

 • Title: Infonootje | Handelsinstituut Regina Pacis
  Descriptive info: | Infonootje.. Pasen 2014.. December 2013.. Juni 2013.. April 2013.. December 2012.. Juni 2012.. Maart 2012.. December 2011.. Oplossing kruiswoordpuzzel.. 1) verkeersgetuigen 2) bergbeklimmen 3) oktober 4) groenteverwerking.. 5) shakespeare 6) postits 7) digitale 8) aan tafel 9) fietsencontrole.. Juni 2011:.. April 2011:.. December 2010:..

  Original link path: /infonootje
  Open archive •  


  Archived pages: 489